PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE KABRO 2
ul. Jordanowska 1c, 04-204 Warszawa, tel. 501 418 236 (w godzinach 800 - 1500)

Najważniejsze różnice między zamkami, posiadającymi certyfikaty najwyższej klasy, mające wpływ na bezpieczeństwo i trwałość

Typowe konstrukcje innych firm Zamek Kabro 1H
Niechronione śruby mocujące popularnego zamka Brak dostępu śrub mocujących zamek KABRO 1H
Śruby mocujące zamek można łatwo rozwiercić. Na rozwiercenie jednej potrzebowaliśmy 21 sekund. W zamku Kabro główne śruby są zakryte hartowanym pancerzem, dlatego ich rozwiercenie nie jest możliwe.
Oderwany szyld zwykłego zamka Tarcza ochronna zamka KABRO 1H
Typowe tarcze ochronne są zazwyczaj skręcane małymi śrubkami (M4 - M6) lub nitowane z kilku elementów. Konstrukcje takie łatwo zniszczyć podważając łomem. Pokazana wyżej próba niszcząca nie wymagała dużej siły. Dla zapewnienia dużej wytrzymałości na wyrwanie, w zamku Kabro zastosowaliśmy śruby M8 imbusowe najwyższej klasy (12.9). próby wyrwania łomem pancerza z drzwi nie dały rezultatu.
Porównanie wytrzymałości śrub
Zwykle do skręcania zamków stosuje się śruby M5 lub M6. Na powyższym zdjęciu widać różnice między śrubami mocującymi typowy zamek, a śrubami zamka Kabro. Oba zamki uzyskały certyfikat najwyższej klasy. O wytrzymałości zamka Kabro, oprócz dużo mocniejszych śrub, decyduje jednolita, pospawana z grubych blach konstrukcja pancerza.
Klucz do wkładki Przekruj opatentowanego mechanizmu zamka KABRO 1H
W najczęściej spotykanych konstrukcjach klucze bezpośrednio popychają kołki zastawkowe, powodując ich szybkie wycieranie. Spowodowane tym zmiany ich długości są przyczyną zacinania zamków. Mechanizm bębenkowy i klucz zamka Kabro zostały zastrzeżone w urzędzie patentowym. Zastosowanie hartowanych kulek do popychania kołków zastawkowych radykalnie zmniejsza ich ścieranie, przedłużając żywotność zamka. Konstrukcja ta znacznie utrudnia manipulacje nowoczesnymi wibratorami, używanymi przez złodziei do otwierania zamków bębenkowych, co zostało potwierdzone podczas badań w Laboratorium Kryminalistycznym KG policji (zamek nie został otworzony).Tylko zamek Kabro jest tak zbudowany. Na powyższym zdjęciu pokazano wyfrezowany przekrój mechanizmu bęnenkowego naszego zamka.