PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE KABRO 2
ul. Jordanowska 1c, 04-204 Warszawa, tel. 501 418 236 (w godzinach 800 - 1500)

Wybrane parametry kłódek wymagane do uzyskania certyfikatów

Wymagania klasa certyfikatu
1 2 3 4 5 6
odporność korpusu kłódki, kabłąka, skobla na przewiercenie lub na przepiłowanie [min] nie badana nie badana nie badana 2 4 8
minimalna ilość kombinacji klucza (efektywna) 300 1000 2500 5000 10000 20000
odporność kabłąka i skobla na wyrwanie [kN] 3 5 15 30 70 100
odporność na siłę działająca na bębenek (jest to siła potrzebna do wyciągnięcia bębenka np. po nagwintowaniu w nim otworu i wkręceniu tam śruby) lub mechanizm blokujący [kN] nie badana nie badana 4 5 10 15
odporność na moment obrotowy dzałający na bębenek lub mechanizm blokujący [Nm] nie badana 2.5 5 15 20 30
odporność korpusu, kabłąka i skobla na uderzenie w niskiej temperaturze
temperatura [°C] nie badana nie badana -20 -20 -40 -40
masa spadającego ciężaru [g] 1250 3050 6550 7150
wysokość, z której zrzucany jest ciężar[mm] 800 1000 1400 1500